MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ गट अ,ब व क, या संवर्गासाठी भरती निघालेली आहे . या मध्ये कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य), उप अभियंता ( स्थापत्य), उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी ) सहयोगी रचनाकार, उप रचनाकार,उप मुख्य लेखा अधिकारी. विभागीय अग्निशमन अधिकारी,सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य ),सहायक अभियंता ( विद्युत/ यांत्रिकी), सहाय्यक रचनाकार,सहायक वास्तुशास्त्रज्ञ, लेखा अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक,कनिष्ट अभियंता( स्थापत्य),कनिष्ट अभियंता(विद्युत/यांत्रिकी), लघुलेखक ( उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, सहाय्यक, लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लेखापाल, तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-२. वीजतंत्री (श्रेणी-रु. पंपचालक (श्रेणी-रा, जोडारी (श्रेणी-रु. सहाय्यक आरेखक, अनुरेखक, गाळणी निरिक्षक, भूमापक, सहायक अग्निशमन अधिकारी, कनिष्ठ संचार अधिकारी, चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विमोचक व वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल) हि पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पत्र उमेदवाराकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ च्या अधिकृत वेबसाईट https://www.midcindia.org/recruitment/ वर फक्त ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक २ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील.MIDC Recruitment

MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

MIDC Recruitment

एकूण पदे – ८०२

ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याची तारीख – ०२ सप्टेंबर २०२३

पदाचे नाव व तपशील

पद क्रमांकपदाचे नावपद संख्या
1कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य)03
2 उप अभियंता ( स्थापत्य)13
3 उप अभियंता ( विद्युत/यांत्रिकी)03
4सहयोगी रचनाकार02
5उप रचनाकार02
6उप मुख्य लेख अधिकारी02
7सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य )107
8सहाय्यक अभियंता ( विद्युत/यांत्रिकी)21
9सहाय्यक रचनाकार07
10सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ02
11लेखा अधिकारी03
12क्षेत्र व्यवस्थापक08
13कनिष्ट अभियंता17
14कनिष्ट अभियंता ( विद्युत/यांत्रिकी)02
15लघुलेखक ( उच्च श्रेणी )14
16लघुलेखक ( निम्नश्रेणी )20
17लघुटंकलेखक07
18सहाय्यक03
19लिपिक टंकलेखक66
20वरिष्ठ लेखापाल06
21तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी २ )32
22वीजतंत्री (श्रेणी २ )18
23पंपचालक (श्रेणी २ )103
24जोडारी (श्रेणी २ )34
25सहाय्यक आरेखक09
26अनुरेखक49
27गाळणी निरीक्षक02
28भूमापक26
29विभागीय अग्निशमन अधिकारी01
30सहायक अग्निशमन अधिकारी08
31कनिष्ट संचार अधिकारी02
32वीजतंत्री ( श्रेणी २ ) ऑटोमोबाईल01
33चालक यंत्र चालक22
34अग्निशमन विमोचक187
एकूण पद802
शैक्षणिक पात्रता
 • पद क्रमांक 1 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी ii) 3 ते ७ वर्षाचा अनुभव
 • पद क्रमांक 2 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी ii) 3 वर्षाचा अनुभव
 • पद क्रमांक 3 – i) विद्युत/यांत्रिकी पदवी ii) 3 वर्षे अनुभव
 • पद क्रमांक 4 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी/ वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी ii) नगररचना विषयातील पद्युत्तर पदवी M.E टाऊन प्लानिंग किवा इंडस्ट्रीयल टाऊन प्लानिंग मधील पदवी / डिप्लोमा
 • पद क्रमांक 5 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी/ मधील पदवी ii) 3 वर्ष अनुभव
 • पद क्रमांक 6 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) MBA ( फायनान्स)
 • पद क्रमांक 7 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी
 • पद क्रमांक 8 – i) विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी
 • पद क्रमांक 9 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी / वास्तुशास्त्रज्ञ / नगररचना मधील पदवी
 • पद क्रमांक 10 – i)वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी
 • पद क्रमांक 11 – i) B.COM
 • पद क्रमांक 12 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी
 • पद क्रमांक 13 – i) स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा
 • पद क्रमांक 14 – i) विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी डिप्लोमा
 • पद क्रमांक 15 – i) श.प्र.मि ii) मराठी लघुलेखन १०० श.प्र.मि तसेच
 • इंग्रजी / मराठी ४० श.प्र.मि किवा इंग्रजी लघुलेखन १०० श.प्र.मि तसेच इंग्रजी व मराठी लघुलेखन ४० श.प्र.मि.
 • पद क्रमांक 16 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) मराठी लागुलेखन ८० श.प्र.मि तसेच मराठी व इंग्रजी लघुलेखन ४० श.प्र.मि किवा इंग्रजी लघुलेखन १०० श.प्र.मि किवा मराठी , इंग्रजी लघु टंकलेखन ४० श.प्र.मि
 • पद क्रमांक 17 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) मराठी लघुलेखन ६० श.प्र.मि इंग्रजी व मराठी लघु टंकलेखन ४० श.प्र.मि किवा इंग्रजी लघुलेखन ८० श.प्र.मि तसेच इंग्रजी व मराठी लघु टंकलेखन ४० श.प्र.मि.
 • पद क्रमांक 18 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) नोकरी लागलेनंतर २ वर्षाच्या आत मध्ये MSCIT प्रमाणपत्र देणे.
 • पद क्रमांक 19 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) मराठी लघुलेखन ३० श.प्र.मि व इंग्रजी ४० श.प्र.मि iii) MS-CIT
 • पद क्रमांक 20 – B.COM
 • पद क्रमांक 21 – i) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची आरेखक स्थापत्य/ यांत्रिकी / विद्युत या विषयातील अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किवा स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम निरीक्षक अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण.
 • पद क्रमांक 22 – i) I.T.I ( विद्युत) ii) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे क्षमता प्रमाणपत्र
 • पद क्रमांक 23 – i) १० वी उत्तीर्ण ii) I.T.I ( तारयंत्री )
 • पद क्रमांक 24 – i) १० वी उत्तीर्ण ii) I.T.I ( जोडारी)
 • पद क्रमांक 25 – i) 12 वी विज्ञान पास + स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा किवा I.T.I (आरेखन ) iii) AUTO-CAD iv) अनुभवास प्राधान्य
 • पद क्रमांक 26 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी विषयातील आरेखानाचा अभ्यासक्रम पूर्ण ii) Auto – Cad
 • पद क्रमांक 27 – i) B.SC ( केमिस्ट्री)
 • पद क्रमांक 28 – i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भूमापक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण ii) Auto-Cad
 • पद क्रमांक 29 – i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) B.E फायर किवा डिप्लोमा किवा B.E फायर ( B.E सिव्हील/ इलेक्ट्रिकल/B.E सिव्हील/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक/मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/केमिकल/कॉम्पुटर यापैकी /मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/केमिकल/कॉम्पुटर यापैकी
 • पद क्रमांक 30 – i) ५० % गुणांसह B.SC फिजिक्स किवा केमिस्ट्री किवा आय.टी.आय किवा B.E सिव्हील/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक/मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/केमिकल/कॉम्पुटर यापैकी एक पदवी / डिप्लोमा
 • पद क्रमांक 31 – i) B.E (इलेक्ट्रॉनिकस किवा टेलीकम्युनिकेशन किवा B.E ( इलेक्ट्रॉनिकस आणि रेडीओ कम्युनिकेशन किवा एम.एस.सी इन्स्ट्रुमेंटेशन ii) प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिकस किवा रेडीओ इंजिनिअरिंग iii) २ आणि 5 ते 7 वर्षाचा अनुभव
 • पद क्रमांक 32 – i) १०वी उत्तीर्ण ii) I.T.I ( इलेक्ट्रिशियन)
 • पद क्रमांक 33 – i) १०वी उत्तीर्ण ii) 3 वर्षे वाहन चालक पदाचा अनुभव iii) अवजड वाहन चालक परवाना
 • पद क्रमांक 34 – i) १०वी पास ii) राज्य अग्निशामन प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण iii)MS-CIT

वयोमर्यादा

MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती
MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

फॉर्म फी – खुला प्रवर्ग – १००० /- रु मागासवर्गीय – ९०० /-

नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र

अर्ज चालू दिनांक – ०२ सप्टेंबर २०२३

अर्जाची शेवट तारीख – २५ सप्टेंबर २०२३

अधिकृत वेबसाईट पहाhttps://www.midcindia.org/

the midc recruitment जाहिरात पहाhttps://www.midcindia.org/wp-content/uploads/2023/08/Recruitment-Advertisement-2023.pdf

ऑनलाईन अर्ज करणेसाठी https://www.midcindia.org/recruitment/

ENGLISH

maharashtra industrial development corporation midc

details midc recruitment

Maharashtra Industrial Development Corporation ( MIDC Recruitment) Group A, B and C recruitment has been released. These include Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Deputy Engineer (Electrical / Mechanical), Associate Designer, Deputy Designer, Deputy Chief Accounts Officer. Divisional Fire Officer, Assistant Engineer (Architectural), Assistant Engineer (Electrical/Mechanical), Assistant Designer, Assistant Architect, Accounts Officer, Area Manager, Junior Engineer (Architectural), Junior Engineer (Electrical/Mechanical), Stenographer (High Grade), Stenographer (Lower Grade), Short Typist, Assistant, Clerk Typist, Senior Accountant, Technical Assistant (Grade-II. Electrician (Grade-Rs. Pump Driver (Grade-Ra, Joiner (Grade-Rs. Assistant Draftsman, Draftsman, Filtration Inspector, Land Surveyor, Asst. Letter for filling up the posts of Fire Officer, Junior Communication Officer, Driver, Fire Extinguisher and Electrician Category 2 (Automobile) through direct service from the candidate dated on the official website of Maharashtra Industrial Development Corporation https://www.midcindia.org/recruitment/ only through online mode. Applications will be accepted from September 2 to September 25, 2023. midc recruitment vacancy

midc recruitment eligibility criteria

Total Posts – 802

Online Forms Starting – 02 Septembar 2023

Post Name & Details

Sr.NoPost NameNo. of Vacancy
1Executive Engineer (Civil)03
2Deputy Engineer (Civil)13
3Deputy Engineer (Electrical/Mechanical)03
4Associate Designer02
5Deputy Designer02
6Deputy Chief Accounts Officer02
7Assistant Engineer (Civil)107
8Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)21
9Assistant Designer07
10Assistant Architect02
11Accounts Officer03
12Area Manager08
13Junior Engineer (Civil)17
14Junior Engineer (Electrical/Mechanical)02
15Stenographer (Higher Grade)14
16Stenographer (Lower Grade)20
17Stenographer07
18Assistant03
19Clerk Typist66
20Senior Accountant06
21Technical Assistant (Grade-II)32
22Electrician (Grade-II)18
23Pump Operator (Grade-II)103
24Fitter (Grade-II)34
25Assistant Draftsman09
26Anurekhak49
27Filter Inspector02
28Surveyor26
29Divisional Fire Officer01
30Assistant Fire Officer08
31Junior Communications Officer02
32Electrical (Category-2) (Automobile)01
33Driver Technique Driver22
34Fire Extinguisher187
TOTAL802
Educational Qualification
 • Post No. 1 – i) Degree in Civil Engineering ii) 3 to 7 years experience
 • Post No. 2 – i) Degree in Civil Engineering ii) 3 years experience
 • Post No. 3 – i) Degree in Electrical/Mechanical ii) 3 years experience
 • Post No. 4 – i) Degree in Civil Engineering/ Architect ii) Post Graduate Degree in Town Planning M.E. Degree / Diploma in Town Planning or Industrial Town Planning
 • Post No. 5 – i) Degree in Civil Engineering/ ii) 3 years experience
 • Post No. 6 – i) Degree in any discipline ii) MBA (Finance)
 • Post No. 7 – i) Degree in Civil Engineering
 • Post No. 8 – i) Degree in Electrical/Mechanical Engineering
 • Post No. 9 – i) Degree in Civil Engineering / Architect / Town Planning
 • Post No. 10 – i)Architect Degree
 • Post No. 11 – i) B.COM
 • Post No. 12 – i) Degree in any discipline
 • Post No. 13 – i) Diploma in Civil Engineering
 • Post No. 14 – i) Diploma in Electrical/Mechanical Engineering
 • Post No. 15 – i) S.P.M. ii) Marathi Shorthand 100 W.P.M Ditto
 • English / Marathi 40 W.P.Mor English Shorthand 100 W.P.M Also English and Marathi Shorthand 40 W.P.M
 • Post No. 16 – i) Degree in any discipline ii) Marathi Typing 80 W.P.M plus Marathi and English Shorthand Typing 40 W.P.M or English Shorthand 100 W.P.Mor Marathi, English Short Typewriting 40 W.P.M
 • Post No. 17 – i) Degree in any discipline ii) Marathi Short Typing 60 W.P.M. English and Marathi Short Typing 40 W.P.M. or English Short Typing 80 sW.P.M.plus English and Marathi Short Typing 40 W.P.M.
 • Post No. 18 – i) Degree in any discipline ii) MSCIT certificate within 2 years of employment.
 • Post No. 19 – i) Degree in any discipline ii) Marathi short writing 30 W.P.M. and English 40 W.P.M. iii) MS-CIT
 • Post No. 20 – B.COM
 • Post No. 21 – i) Passed Course Examination in Draftsman Architecture / Mechanical / Electrical from Government recognized Industrial Training Institute or Passed Course Examination of Civil Engineering Construction Inspector.
 • Post No. 22 – i) I.T.I (Electrical) ii) Competency Certificate from Licensing Board of Public Works Department
 • Post No. 23 – i) 10th pass ii) I.T.I (Electrician)
 • Post No. 24 – i) 10th pass ii) I.T.I (Additional)
 • Post No. 25 – i) 12th Science Pass + Civil Engineering Diploma or I.T.I (Drawing) iii) AUTO-CAD iv) Experience preferred
 • Post No. 26 Completion of Drafting Course in Architectural/Electrical/Mechanical Subjects in Industrial Training Institute ii) Auto – Cad
 • Post No. 27 – i) B.SC (Chemistry)
 • Post No. 28 – i) Passed Surveying Course of Industrial Training Institute ii) Auto-Cad
 • Post No. 29 – i) Degree in any discipline ii) B.E Fire or Diploma or B.E Fire (B.E Civil/ Electrical/B.E Civil/ Electrical/Electronic/Mechanical/Automobile/Chemical/Computer/Mechanical/Automobile/Chemical/Computer)
 • Post No. 30 – i) One Degree / Diploma in B.SC Physics or Chemistry or ITI or B.E Civil/ Electrical/Electronic/Mechanical/Automobile/Chemical/Computer with 50% marks
 • Post No. 31 – i) B.E (Electronics or Telecommunication or B.E (Electronics and Radio Communication or M.Sc Instrumentation ii) First Class Electronics or Radio Engineering iii) 2 and 5 to 7 years experience.
 • Post No. 32 – i) 10th pass ii) I.T.I (Electrician)
 • Post No. 33 – i) 10th pass ii) 3 years driver experience iii) Heavy vehicle driver license
 • Post No. 34 – i) 10th Pass ii) Completed State Fire Training Course iii)MS-CIT

midc recruitment details

Age – See above information in Marathi

Form Fee – Open Category – Rs.1000 /- Backward Category – Rs.900 /-

Job Location – All over Maharashtra

Application Starting Date – 02 September 2023

Application Close Date – 25 September 2023

Official Website https://www.midcindia.org/

Midc Recruitment Apply Onlinehttps://www.midcindia.org/

अधिक माहितीसाठी हा व्हिडीओ पूर्ण बघा व सबस्क्राईब करा.. MIDC Recruitment

Leave a Comment