MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ गट अ,ब व क, या संवर्गासाठी भरती निघालेली आहे . या मध्ये कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य), उप अभियंता ( स्थापत्य), उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी ) सहयोगी रचनाकार, उप रचनाकार,उप मुख्य लेखा अधिकारी. विभागीय अग्निशमन अधिकारी,सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य ),सहायक अभियंता …

Read more