About Us

नोकरी शोधा ही वेबसाईट मी वैभव पवार राहणार सांगली मी हँडल करत आहे.आज-काल नोकरी मिळणे ही दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेली गोष्ट आहे. मुलांची शिक्षण तर भरपूर होत आहेत दहावी, बारावी त्यानंतर मग पदवी एखादी पदवी मिळते, पण त्यांना जॉब मिळत नाही आणि मिळतोय तर तो त्यांच्या मनासारखा मिळत नाही. या सगळ्यांचं एकमेव कारण असं की मुलांना नोकरी बद्दल माहिती नाही की कोणती जाहिरात आली त्याच्यासाठी लागणारी कागद कोणती आली त्याच्यासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता त्याच्यासाठी लागणारी फी आणि मेन म्हणजे ती नोकरी कुठे निघाली म्हणजे आपल्या शेजारी जरी एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा सरकारी ऑफिसमध्ये जर नोकरी किंवा नोकर भरती निघाली असेल तर आपल्याला माहिती अभावी तेथे अर्ज करता येत नाही किंवा तो भरता येत नाही.  

  मी वैभव पवार आपल्यासाठी  घेऊन आलोय ती म्हणजे यावरती पूर्ण म्हणजे गाव पातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत जेवढ्या पण सरकारी नोकरी, त्या नोकरीसाठी लागणारी कागदपत्रे, त्यासाठी लागणारी वयाची अट, पात्रता, व त्या नोकरीचे ठिकाण व कामाचा तपशील वगैरे सगळे या  वरती अपलोड होत राहतील. आणि मुख्य म्हणजे माझं खूप महत्त्वाचं उद्दिष्ट हे आहे की ज्यांना ज्या मुलांना नोकऱ्या नेमका कुठे कुठे उपलब्ध आहेत हे माहित नाहीये. त्या ती माहिती त्या मुलांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीये अनेक संधी हातात असताना त्या मुलांना तो फॉर्म किंवा ती माहिती मिळत नाही आहे. म्हणून आपल्या ग्रामीण शहरी भागातील मुला-मुलींसाठी नोकरी किंवा रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी आणि त्या संदर्भातील माहिती मिळण्यासाठी मी हा छोटासा प्रयत्न केलेला आहे.

NOKARI SHODHA.  I am Vaibhav Pawar and I am handling this job search website. Nowadays getting a job is becoming difficult day by day. Children are getting a lot of education in 10th, 12th, after that they get a degree, but they don’t get a job and if they get it, it’s not what they want. The only reason for all this is that the children do not know about the job, which advertisement has come, which paper is required for him, the educational qualification required for him, the fee required for him and main, where is the job open, even if there is a job or job recruitment in a company or a government office in your Neighbourhood . So you cannot apply there or fill it due to lack of information.

What I have brought Vaibhav Pawar for you is that all the government jobs from village level to state level, documents required for that job, age requirement, qualification, and location of that job and work details etc. will be uploaded on this. And most importantly my very important aim is to help those children who don’t know where exactly jobs are available. That information is not reaching those children, when many opportunities are available, those children are not getting that form or that information. So I have made this small effort to get job or employment opportunities for our rural urban boys and girls and to get information about that.