MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

MIDC Recruitment ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ) मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ गट अ,ब व क, या संवर्गासाठी भरती निघालेली आहे . या मध्ये कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य), उप अभियंता ( स्थापत्य), उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी ) सहयोगी रचनाकार, उप रचनाकार,उप मुख्य लेखा अधिकारी. विभागीय अग्निशमन अधिकारी,सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य ),सहायक अभियंता …

Read more

( Maharashtra Postal Circle) 2023 भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये ३१५४ जागांसाठी भरती

( Maharashtra Postal Circle) 2023 भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये ३१५४ जागांसाठी भरती

maharashtra postal circle recruitment 2023 भारतीय पोस्ट विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये ३१५४ जागांसाठी मोठी भरती निघालेली आहे. दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२३ पासुन हि भरती चालू होत आहे. पोस्ट विभागाअंतर्गत हि मोठी भरती आहे. ब्रांच पोस्ट मास्टर 1.BRANCH POSTMASTER (BPM) आणि सहाय्यक ब्रांच पोस्ट मास्टर 2. …

Read more