ZP Bharati जिल्हा परिषद मेगा भरती

zp recruitment 2023, zp recruitment 2023 maharashtra

जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती ची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. ही भरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने असल्यामुळे तुम्ही देखील या पदासाठी अप्लाय करू शकता. यामध्ये आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेवक (पुरुष), हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी, आरोग्य परिचारिका, आरोग्य परिचारिका महिला, औषध निर्माण अधिकारी कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य विभाग), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत विभाग),कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), कनिष्ठ आलेख, कनिष्ठ यांत्रिक, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक सेवा, जोडारी, मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वरिष्ठ सहाय्यक,वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्तार अधिकारी कृषी, विस्ताराधिकारी शिक्षण, विस्तार अधिकारी शांख्यिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बांधकाम, तारतंत्री, लघुलेखक उच्च श्रेणी, लघुलेखक निम्न श्रेणी, विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदांसाठी ची ही भरती आहे.zp recruitment 2023.
zp recruitment 2023

एकूण जागा – 19000 +

पदाचे नाव

पद क्रमांकपदाचे नावपद क्रमांकपदाचे नाव
1आरोग्य पर्यवेक्षक15जोडारी 
2आरोग्य सेवक पुरुष16पर्यवेक्षिका 
3आरोग्य सेवक महिला17पशुधन परिवेक्षक
4औषध निर्माण अधिकारी18 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
5कंत्राटी ग्रामसेवक19 यांत्रिकी
6कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)20रिंगमन ( दोरखंडवाला )
7कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)21वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक
8कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)22वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 
9कनिष्ठ आरेखक 23विस्तार अधिकारी (कृषी)
10कनिष्ठ यांत्रिकी24विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
11कनिष्ठ लेखाधिकारी 25विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
12कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) 26विस्तार अधिकारी  (पंचायत)
13कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 27स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
(बांधकाम /लघु पाटबंधारे)
14तारतंत्री28लघुलेखक (उच्च श्रेणी)
शैक्षणिक पात्रता :
 • आरोग्य पर्यवेक्षक – i) विज्ञान शाखेतील पदवी ii) बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचार्यांसाठी असणारा १२ महिन्यांचा कोर्स.
 • आरोग्य सेवक पुरुष – १० वि पास ( उत्तीर्ण)
 • आरोग्य सेवक महिला – सहाय्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषद मध्ये नोंद.
 • औषध निर्माण अधिकारी– B-Pharmacy/ D-Pharmacy ( औषध निर्माण शाखेतील कोणतीही पदवी )
 • कंत्राटी ग्रामसेवक– किमान ६०% गुणांसह १२ वि उत्तीर्ण किवा अभियांत्रिकी पदवी / कृषी विषयाची पदवी.
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)– स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा / पदवी.
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)- विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमा / पदवी.
 • कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)- यांत्रिकी अभियांत्रिकी डिप्लोमा / पदवी.
 • कनिष्ठ आरेखक – i)दहावी ii) स्थापत्य आरेखक कोर्स
 • कनिष्ठ यांत्रिकी- i)तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील कोर्स ii) 5 वर्ष अनुभव.
 • कनिष्ठ लेखाधिकारी–  i) )पदवीधर ii)  5 वर्ष अनुभव.
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) –  i) दहावी पास ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) –  i) दहावी पास ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि
 • तारतंत्री–   तारतंत्री प्रमाणपत्र 
 • जोडारी –  i) ४ थीउत्तीर्ण ii) 2 वर्ष अनुभव
 • पर्यवेक्षिका –  समाजशास्त्र/ गृह विज्ञान शिक्षण /बालविकास/ पोषण पदवी.
 • पशुधन परिवेक्षक  पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी किंवा समतुल्य
 • प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ –  भौतिकशास्त्र/ रसायन शास्त्र /जीवशास्त्र /प्राणीशास्त्र/ मायक्रोबायोलॉजी पदवी.
 • यांत्रिकी –  i) दहावी पास ii) ITI ( यांत्रिकी /विद्युत/ ऑटोमोबाईल प्रमाणपत्र)
 • रिंगमन ( दोरखंडवाला ) i) दहावी पास ii) अवजड वाहन चालक परवाना iii) 01 वर्ष अनुभव
 • वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक –  पदवीधर
 • वरिष्ठ सहाय्यक लेखा – i) B.COM  ii)तीन वर्ष अनुभव
 • विस्तार अधिकारी (कृषी) –  कृषी पदवी किंवा समतुल्य
 • विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) –  विज्ञान/ कृषी/ वाणिज्य किंवा वाङ्मय शाखेचे अर्थशास्त्र किंवा गणित सांख्यिकी विषयासह पदवी.
 • विस्तार अधिकारी (शिक्षण) –   50% गुणांसह B.A,B/SC,B.COM ii) B.ED  ii) 3 वर्ष अनुभव
 • विस्तार अधिकारी  (पंचायत)–  विधी द्वारे स्थापित विद्यापीठाची पदवी
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(बांधकाम /लघु पाटबंधारे)  –  १० वि पास स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा समतोल्य कोर्स किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी डिप्लोमा किंवा पदव्युत्तर पदवी.
 • लघुलेखक (उच्च श्रेणी) –  i) १० वि पास ii) इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 शब्द प्रति मिनिट व मराठीतील शब्द प्रति मिनिट.

जिल्हा व पदसंख्या

अ.क्रजिल्हापदसंख्याअ.क्रजिल्हापदसंख्या
1अहमदनगर93718नांदेड628
2अकोला28419नंदुरबार475
3अमरावती65320नाशिक1038
4छ. संभाजीनगर
औरंगाबाद
43221उस्मानाबाद453
5बीड56822पालघर991
6भंडारा32023परभणी301
7बुलढाणा49924पुणे1000
8चंद्रपूर51925रायगड840
9धुळे26रत्नागिरी750
10गडचिरोली58127सांगली754
11गोंदिया33928सातारा972
12हिंगोली20429सिंधुदुर्ग334
13जालना30सोलापूर674
14जळगाव62631ठाणे,255
15कोल्हापूर72832वर्धा371
16लातूर47633वाशिम242
17नागपूर55734यवतमाळ875
वय मर्यादा – २५ ऑगस्ट २०२३ ( मागासवर्गीय – 5 वर्षे सूट )
 • आरोग्य सेवक ( महिला ) – १८ ते ४२ वर्ष
 • आरोग्य सेवक ( पुरुष ) – १८ ते ४७ वर्ष
 • आरोग्य सेवक महिला ( मागासवर्गीय ) – १८ ते ४५
 • पर्यवेक्षिका – १८ ते ४०
 • इतर पदे – १८ ते ४०

वेतनश्रेणी

ZP Bharti) जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023
ZP Bharti) जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023
परीक्षा शुल्क ( फी)
ZP Bharti) जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – २५ ऑगस्ट २०२३

अधिकृत वेबसाईट – https://rdd.maharashtra.gov.in/en

जाहिरात पाहण्यासाठी https://drive.google.com/drive/folders/1wr47fMXpTTxyNedOKjNSYtGPo36T0yJh

Leave a Comment