(PWD Maharashtra)सार्वजनिक बांधकाम विभागात 2109 जागांसाठी भरती.

(PWD Maharashtra)सार्वजनिक बांधकाम विभागात 2109 जागांसाठी भरती.

PWD Bharti 2023, PWD Recruitment 2023, PWD Maharashtra,

Maharashtra Public Work Department ( PWD) मध्ये २१०९ जागांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य, कनिष्ठ अभियंता विद्युत, वास्तुश्स्त्रज्ञ, लघुलेखन, उद्यान पर्यवेक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, वाहन चालक, शिपाई ई. पदांसाठी भरती होणार आहे.

PWD Bharti 2023

एकूण जागा – २१०९

अर्ज सुरु झालेली तारीख १६ ऑक्टोंबर २०२३

अर्ज करणेची शेवटची तारीख 06 नोव्हेंबर २०२३

पदाचे नाव व तपशील

पद. क्रपदाचे नाव पदसंख्या
1कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य)532
2कनिष्ठ अभियंता ( विद्युत )55
3कनिष्ठ वास्तूशास्त्रज्ञ5
4स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक1378
5लघुलेखक ( उच्चश्रेणी)8
6लघुलेखक ( निम्नश्रेणी)
7उद्यान पर्यवेक्षक12
8सहाय्यक कनिष्ठ वास्तूशास्त्रज्ञ9
9स्वच्छता निरीक्षक1
10वरिष्ठ लिपिक२७
11प्रयोगशाळा सहाय्यक5
12वाहन चालक
13स्वच्छक32
14शिपाई४१
एकूण 2109
( PWD Maharashtra)सार्वजनिक बांधकाम विभागात 2109 जागांसाठी भरती.
शैक्षणिक पात्रता
 • पद क्र. 1 – i) १० वि पास ii) स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा
 • पद क्र. 2 – i) १० वि पास ii) विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमा
 • पद क्र. 3 – i) १० वि व १२ वि पास ii) विद्यापीठाची वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी iii) कौन्सिल ऑफ आर्किटेकट चे सदस्य
 • पद क्र. 4-i) १० वि पास ii) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किवा आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन कोर्स किवा कान्सट्रक्शन सुपरवायझर ( बांधकाम पर्यवेक्षक ) ii) स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदवीधारक / पदवीधर /पद्युत्तर अशी उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त असलेले उमेदवार पात्र ठरतील.
 • पद क्र. 5 – i) १० वि पास ii) लघुलेखन १२० श.प्र/मि iii) इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि किवा मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.
 • पद क्र. 6 – i) 10 वि पास ii) लघुलेखन १२० श.प्र.मि iii) इंग्रजी टंकलेखन 4० श.प्र.मि किवा मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि
 • पद क्र. ७ – i) कृषी किवा उद्यानविद्या पदवी ii) उद्याने किवा रोपवाटिके मध्ये अनुभव २ वर्षे.
 • पद क्र. 8 – i) १० वि १२ वि पास ii) वास्तुशास्त्राची पदवी
 • पद क्र. ९ – i) १० वि पास ii) स्वच्छता निरीक्षक प्रमाणपत्र.
 • पद क्र. १० -i) १० वि ii) कोणत्याही शाखेतील पदवी.
 • पद क्र. 11 – i)१० वि पास ii) विज्ञान शाखेतील पदवीधर ( रसायनशास्त्र मूळ विषय असावा.) किवा कृषी पदवी
 • पद क्र. १२ – i) १० वि पास ii) वाहनचालक परवाना iii) ०३ वर्षे अनुभव
 • पद क्र. १३ – i) वि पास
 • पद क्र. 14 – i) १० वि पास.

वय – 06 नोव्हेंबर २०२३ रोजी १८ ते ४० वर्षे ( मागासवर्गीय /अनाथ/आदुघ/दिव्यांग – 5 वर्षे सुट)

नोकरीचे ठिकाण – संपूर्ण महाराष्ट्र

फी – सर्वसाधारण / खुला प्रवर्ग – १००० /- रु (मागासवर्गीय /अनाथ/आदुघ/दिव्यांग – ९००/- रु)

अधिकृत वेबसाईट पहापाहा

PWD Bharti 2023 जाहिरात पहा / Notification पाहा

ऑनलाईन अर्ज करा क्लिक करा

ENGLISH

PWD RECRUITMENT 2023, pwd recruitment 2022 apply online, pwd Recruitment, PWD Bharti

Maharashtra Public Work Department (PWD) has started the recruitment process for 2109 vacancies. Junior Engineer Civil, Junior Engineer Electrical, Architect, Stenographer, Garden Supervisor, Sanitary Inspector, Clerk, Laboratory Assistant, Driver, Constable e. There will be recruitment for the posts. PWD Bharti 2023

Total Post – 2109

Online Application Form Starting Date – 16 Octomber 2023

Online Application Last Date To Apply – 06 November 2023

Post Name & Details

Post No.Post NamePost. Vacancy
1Junior Engineer (Civil)532
2Junior Engineer (Electrical)55
3Junior Architect05
4Civil Engineering Asstt1378
5Stenographer (Higher Grade)08
6Stenographer ( Lower Grade)02
7Garden Supervisor12
8Assistant Junior Architect09
9Sanitary Inspector01
10Senior Clerk27
11Laboratory Assistant05
12Driver02
13Cleaner32
14Peon41
Total 2109
Education Qualification
 • Post No 1 – i) 10th Pass ii) Diploma in Civil Engineering
 • Post No 2 – i) 10th Pass ii) Diploma in Electrical Engineering
 • Post No 3 – i) Passed 10th and 12th ii) University Degree in Architecture iii) Member of Council of Architects
 • Post No 4 – i) 10th Pass ii) Civil Engineering Assistant Course or Architectural Draftsman Course or Construction Supervisor ii) Civil Engineering
 • Post No 5 – i) 10 th Pass ii) Short Writing 120 W.P.M. iii) English Typing 40.W.P.M or Marathi Typing 30 W.P.M
 • Post No 6 – i) 10 th Pass ii) Shorthand 120 spm iii) English Typing 40 W.P.M. or Marathi Typing 30 W.P.M
 • Post No 7– i) Degree in Agriculture or Horticulture ii) 2 years experience in Gardens or Nursery.
 • Post No 8 – i) 10th and 12th pass ii) Degree in Architecture
 • Post No 9 -i) 10 th Pass ii) Sanitation Inspector Certificate.
 • Post No 10 -i) 10 th ii) Degree in any Branch.
 • Post No 11 – i) 10 th Pass ii) Graduate in Science (Chemistry should be the main subject.) OR Degree in Agriculture.
 • Post No 12 – i) 10 th Pass ii) Driving License iii) 03 Years Experience.
 • Post No 13 – i) 7 th Pass
 • Post No 14 – i) 10 th pass

Age Limit – As on 06 November 2023 18 to 40 (Reserved Category Orphans/Disabled/Disabled – 5 years relaxation)

Job Location – All Maharashtra

Fee -General/open Category – 1000/- (Reserved Category/Orphans/Handicapped 900/-)

PWD Official Website mahapwd.gov.in

PWD Recruitment PDF/ Notification drive.google.com/drive/u/0/my-drive

PWD Recruitment Apply Online Apply

( PWD Maharashtra)सार्वजनिक बांधकाम विभागात 2109 जागांसाठी भरती.

चालू भरती

 • (MPSC Group C) mpsc मार्फत महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा ७५१० जागा.. Click Here

Leave a Comment