(WRD) महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा विभागात बम्पर भरती तब्बल ४४९७ जागांसाठी भरती.

WRD Maharashtra Bharati 2023

WRD Maharashtra Bharati 2023

WRD Bharati 2023, WRD Recruitment 2023,

(WRD) महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा विभागात बम्पर भरती तब्बल ४४९७ जागांसाठी भरती : जलसंपदा विभागाअंतर्गत ची गट ब अराजपत्रित व गट क संवर्गातील नामनिर्देशनच्या कोट्यातील जलसंपदा विभागाअंतर्गत च्या सात परिमंडळातील खालील 14 संवर्गातील एकूण 4497 पदांच्या सरळ सेवा भरती करिता पात्र उमेदवारांकडून विभागाच्या संकेतस्थळावरून फक्त ऑनलाईन पद्धतीने 3 नोव्हेंबर 2023 ते 24 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर पदांच्या भरती करिता महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाईन कॉम्प्युटर बेस्ट परीक्षा घेण्यात येईल.

महत्वाच्या तारखा

ऑनलाईन अर्ज सुरु झालेची तारीख०३ नोव्हेंबर २०२३
ऑनलाईन अर्ज करणेची शेवटची तारीख २४ नोव्हेंबर २०२३
परीक्षेची तारीख https://wrd.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर कळविणेत येईल.

एकूण पदे – 4497

पदाचे नाव व तपशील

पद क्र.पदाचे नाव पदसंख्या
1वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (गट ब)04
2निम्न श्रेणी लघुलेखक (गट ब)19
3कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (गट क)14
4भू वैज्ञानिक सहाय्यक (गट क)05
5आरेखक (गट क)25
6सहाय्यक आरेखक (गट क)60
7स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क)1528
8प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट क)35
9 अनुरेखक (गट क)284
10दप्तर कारकून (गट क)430
11 मोजणी दार (गट क)758
12 कालवा निरीक्षक (गट क)1189
13सहाय्यक भांडारपाल (गट क)138
14कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक (गट क)08
एकूण 4497

शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (गट ब)i) ६०% गुणांसह भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / भूगर्भ शास्त्र किवा कृषी रसायन पदवी.
निम्न श्रेणी लघुलेखक (गट ब)i) १० वि पास ii) लघुलेखन १०० श.प्र.मी iii) इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मी किवा मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मी
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (गट क)i) ६०% गुणांसह भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / कृषी किवा भूगर्भ शास्त्र. विषयांतील पदवी.
भू वैज्ञानिक सहाय्यक (गट क)i) भूगर्भ शास्त्र किवा उपयोजित भूगर्भ शास्त्र पदवी किवा भूगर्भ शास्त्र डिप्लोमा
आरेखक (गट क) i) स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी पदवी किवा डिप्लोमा + ३ वर्षे अनुभव
सहाय्यक आरेखक (गट क)i) स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमा
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क)i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी / डिप्लोमा
प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट क)i) भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / भूगर्भ शास्त्र विषयांतील पदवी.
अनुरेखक (गट क)i) १० वि ii) I.TI (स्थापत्य आरेखक) किवा कलाशिक्षक डिप्लोमा
दप्तर कारकून (गट क) i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मी किवा इंग्रजी ४० श.प्र.मी.
मोजणी दार (गट क)i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मी किवा इंग्रजी ४० श.प्र.मी.
कालवा निरीक्षक (गट क)i) कोणत्याही शाखेतील पदवी ii) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मी किवा इंग्रजी ४० श.प्र.मी.
सहाय्यक भांडारपाल (गट क)i) १० वि ii) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मी किवा इंग्रजी ४० श.प्र.मी.
कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक (गट क)i) १२ वि उत्तीर्ण (भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र/गणित / इंग्रजी) ii) I.TI भूमापक सर्वेक्षक) iii कृषी डिप्लोमा धारकांना प्राधान्य.

वयाची अट

२४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी १८ ते ३८ वर्षे ( मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट )

नोकरी ठिकाण – संपूर्ण महाराष्ट्र

फी – सर्वसाधारण – १०००/- रु मागासवर्गीय – ९०० /- रु

अधिकृत वेबसाईट – पहा

जाहिरात ( PDF ) – पहा

ऑनलाईन अर्ज करणेसाठी – CLICK HERE

English

WRD Recruitment 2023,

WRD Maharashtra Bharati 2023: (WRD) Maharashtra State Water Resources Department Bumper Recruitment for 4497 ​​Vacancies : Direct service recruitment of total 4497 ​​posts in the following 14 cadres under Water Resources Department in Seven Circles under Group B Gazetted and Group C Cadre Nomination Quota from eligible candidates through online mode only from department website on November 3 Applications are invited from 2023 to 24 November 2023. Online Compute at designated examination centers in Maharashtra for recruitment of said posts.

WRD Maharashtra Bharati 2023 Important Dates

wrd Online Forms Starting Date ०३ नोव्हेंबर २०२३
wrd Online Forms Last Date To Apply२४ नोव्हेंबर २०२३
Exam Date https://wrd.maharashtra.gov.in/ It will be reported on this website.
Total Post – 4497

Post Name & Details

Post No.Post NameNo. Of Vacancy
1Senior Scientific Assistant ( Group B)04
2Lower Grade Stenographer (Group B)19
3Junior Scientific Assistant (Group C)14
4Geo Scientist Assistant (Group C)05
5Draftsman (Group C)25
6Assistant Draftsman (Group C)60
7Civil Engineering Assistant (Group C)1528
8Laboratory Assistant (Group C)35
9Tracer (Group C)284
10Office Clerk (Group C)430
11Enumerator (Group C)758
12Canal Inspector (Group C)1189
13Assistant Storekeeper (Group C)138
14Junior Survey Assistant (Group C)08
Total4497
WRD Maharashtra Bharati 2023 Eligibility
Post NameEducational Qualifications
Senior Scientific Assistant ( Group B)i) Post Graduation Degree In Physics/Chemistry/Geology/Agriculture With 60 % Marks.
Lower Grade Stenographer (Group B)i) 10th Pass ii) Shorthand 100 W.P.M iii) English Typing 40 WPM, Marathi Typing 30 WPM
Junior Scientific Assistant (Group C)i) Post Graduation Degree In Physics/Chemistry/Geology/Agriculture
Geo Scientist Assistant (Group C)i) Geology Or Applied Geology Degree Or Geology Diploma
Draftsman (Group C) i) Diploma In Architectural/Mechanical / Electrical Enggineering + 3 Years Work Experience
Assistant Draftsman (Group C)i) Diploma In Arcitecture/Mechanical / Electrical Enggineering
Civil Engineering Assistant (Group C)i) Diploma/Degree In Architectural Engineering.
Laboratory Assistant (Group C)i) Physics/Chemistry/ Geology Degree.
Tracer (Group C)i) 10 Th Pass ii) I.TI ( Drawing Architectural ) Art Teacher Diploma
Office Clerk (Group C)i) Degree in Any Branch ii) Marathi Typing ३० WPM Or English Typing 40 WPM
Enumerator (Group C)i) Degree in Any Branch ii) Marathi Typing ३० WPM Or English Typing 40 WPM
Canal Inspector (Group C)i) Degree in Any Branch ii) Marathi Typing ३० WPM Or English Typing 40 WPM
Assistant Storekeeper (Group C)i) 10 th Pass ii) Marathi Typing ३० WPM Or English Typing 40 WPM
Junior Survey Assistant (Group C)i) १2 th pass (Physics/Chemistry/Mathematics /English) ii) I.TI (Surveyer). iii) Preference For Agrucultural Diploma Holders
Age Criteria – As On 24 November 2023 18 to 38 Years ( SC/St – 05 Years Relaxation)

Job Location – Maharashtra

Fee – For General 1000/- rs backWord Class – 900 /-

WRD Official Website – Click Here

WRD Recruitment Notification ( PDF) – View

Apply Online Click HereApply

WRD, सिव्हील, जिल्हा परिषद संदर्भातील पुस्तके पहा

WRD Recruitment 2023

अशाच नवनवीन नोकरी संदर्भातील माहिती साठी खाली दिलेल्या टेलिग्राम लिंक वर क्लिक करून nokaribagha परिवारामध्ये सामील व्हा.

Leave a Comment