(Excise Vibhag) महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ७१७ जागांसाठी भरती. (मुदत वाढ)

(Excise Vibhag) महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ७१७ जागांसाठी भरती. Maharashtra State Excise Bharti

(Excise Vibhag ) महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ७१७ जागांसाठी भरती. – महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मध्ये राज्यातील विविध कार्यालयात लघुलेखक ( निम्न श्रेणी ), लघुटंकलेखक, वाहन चालक , चपराशी या पदांसाठी भरती निघेलेली आहे.

(Excise Vibhag) महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ७१७ जागांसाठी भरती.
ऑनलाईन अर्ज सुरु झालेली तारीख १७ नोव्हेंबर २०२३
ऑनलाईन अर्ज करणेची शेवटची तारीख 01 डिसेंबर २०२३
ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 01 डिसेंबर २०२३ ०४ डिसेंबर २०२३

(Excise Vibhag) महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ७१७ जागांसाठी भरती.

एकूण पदे – ७१७

पदाचे नाव व पदसंख्या –

अनु. क्र पदाचे नाव पदसंख्या
1लघुलेखक ( निम्न श्रेणी )05
2लघुटंकलेखक18
3जवान, राज्य उत्पादन शुल्क568
4जवान नि वाहनचालक राज्य उत्पादन शुल्क73
5चपराशी53
एकूण 717

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 पात्रता

  • लघुलेखक ( निम्न श्रेणी ) – i) १० वि पास ii) लघुलेखन १०० श.प्र.मि iii) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि किवा इंग्रजी ४० श.प्र.मि
  • लघुटंकलेखक – i) i) १० वि पास ii) लघुलेखन 8० श.प्र.मि iii) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि किवा इंग्रजी ४० श.प्र.मि
  • जवान, राज्य उत्पादन शुल्क – i) दहावी पास
  • जवान नि वाहनचालक राज्य उत्पादन शुल्क – i) सातवी पास ii) किमान हलके वाहन चालविण्याचा परवाना
  • चपराशी – i) १० वि पास

शारीरिक पात्रता – ( ३ ते 5 पदांसाठी )

पुरुष उमेदवारांसाठी महिला उमेदवारांसाठी
छाती न फुगविता ७९ से.मी ( किमान ) व फुगवून छातीतील किमान प्रसारण 5 से.मी पेक्षा जास्त.लागू नाही
उंचीकिमान 165 से.मी (अनवाणी)किमान 160 से.मी (अनवाणी)
वजन लागू नाही५० किलो.

नोकरी ठिकाण – संपूर्ण महाराष्ट्र

राज्य उत्पादन शुल्क भरती वयोमर्यादा-३० एप्रिल २०२३ रोजी १८ ते ४० वर्षे ( मागासवर्गीय – 5 वर्षे सूट )

ऑनलाईन फी

पदाचे नाव राखीव प्रवर्ग खुला प्रवर्ग ( अराखीव)
लघुलेखक ( निम्न श्रेणी )810900
लघुटंकलेखक810900
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क660735
जवान नि वाहनचालक720800
चपराशी720800

अधिकृत वेबसाईटपहा

जाहिरातपहा

ऑनलाईन अर्ज करणेसाठी – क्लिक करा

वेतन श्रेणी

Maharashtra State Excise Recruitment 2023

ENGLISH

Maharashtra State Excise Recruitment 2023, Excise Recruitment, excise recruitment 2023,rajya utpadan shulk bharti 2023 last date.

(Excise Vibhag) महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ७१७ जागांसाठी भरती.Maharashtra State Excise Bharti

(Excise Vibhag) Maharashtra State Excise Department Recruitment for 717 Posts. Maharashtra State Excise Department has released recruitment for the posts of Stenographer (Low Grade), Stenographer, Driver, Chaparashi in various offices in the state.

Application Form Starting Date १७ November २०२३
rajya utpadan shulk bharti 2023 last date Last Date 01 Dicember २०२३
Last Date For Online Fees / Payment 01 Dicember २०२३

Total Posts – 717

Post Name & Vaccancy

Sr. NoPost NameNo. Of Vaccancy
1Stenographer (Lower Grade)05
2Steno – Typist18
3Javan State Excise Duty568
4Javan Cum Driver State Excise Duty73
5Peon53
Total717

Educational Qualifications

  • Stenographer (Lower Grade) – i) 10 th pass ii) Shorthand 100 WPM iii) Marathi Typing 30 WPM Or English 40 WPM
  • Steno – Typist – i) 10 th pass ii) Shorthand 100 WPM iii) Marathi Typing 30 WPM Or English 40 WPM
  • Javan State Excise Duty – i) 10 th Pass
  • Javan Cum Driver State Excise Duty – i) 7th pass ii) Minimum Light Four Wheeler Driving Licence.
  • Peon – i) 10 th Pass

Physical Eligibility ( For 3 to 5 No. Post)

For Male CandidatesFor Female Candidates
Chest Uninflated 79 cm (minimum) and inflated chest minimum broadcast more than 5 cm.Not Applicable
HeightMinimum 165 cm (barefoot)Minimum 160 cm (barefoot)
WeightNot Applicable50 K.G

Job Location – All Maharashtra

Age Criteria – as on 30th April 2023 18 to 40 years (Reserved Category – 5 years relaxation)

Online Fees

Post NameReserved Category Unreserved Category
Stenographer (Lower Grade)810900
Steno – Typist810900
Javan State Excise Duty660735
Javan Cum Driver State Excise Duty720800
Peon720800

Excise official WebsiteClick Here

Excise Recruitment Notification Pdf View

Apply Online – Click Here

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग म्हणजे काय ?

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग प्रामुख्याने मद्यार्कयुक्त /अंमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क जमा करण्याचे काम करतो. तसेच अशा मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कामकाज या विभागमार्फत केले जाते. सदरचा उद्देश हा मद्यार्कयुक्त पदार्थांची निर्मिती / वाहतुक / विक्री / बाळगणे / आयात / निर्यात / इत्यादीसाठी विविध अनुज्ञप्ती / परवाने मंजुर करुन साध्य करण्यात येते. तसेच गुन्हा अन्वेषण करून सक्त अंमलबजावणी व दक्षता राखली जाते.

नोकरीबघा या वेबसाईट वरून मिळावा सर्व शासकीय, निमशासकीय भरती संदर्भातील माहिती तेही अगदी विनामूल्य.

Leave a Comment