(Sahakar Ayukta Hall Ticket 2023 ) सहकार आयुक्त प्रवेशपत्र २०२३

Sahakar Ayukta Hall Ticket

Sahakar Ayukta Hall Ticket 2023 सहकार आयुक्त भरती साठी चे प्रवेशपत्र मिळणे सुरु झाले आहे , ज्यांनी कोणी सहकार आयुक्त साठी अर्ज केलेले आहेत. त्यांनी खालील वेबसाईट वर जाऊन प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घावे. सदर प्रवेशपत्र कॉपी / प्रिंट हि कलर प्रिंट काढून घ्यावी. प्रवेशपत्र डाऊनलोड …

Read more

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्थेत 309 जागांसाठी भरती.

Sahakar Ayukta Bharti 2023 सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्थेत 309 जागांसाठी भरती. एकूण जागा – ३०९ वेतन/ मानधन  – दरमहा रु. 25500/- ते रु. 122800/- पर्यंत. पदाचे नाव व पदसंख्या पद क्र. पदाचे नाव पदसंख्या 1 सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 42 2 सहकारी अधिकारी श्रेणी-II …

Read more