(MPCB) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळात भरती.

महाराष्ट्र-राज्य-प्रदूषण-नियंत्रण-मंडळात-भरती

MPCB) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळात भरती. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळात भरती एकूण ५६ जागांसाठी निघालेली आहे. पोस्टचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : पद क्रमांक पदाचे नाव पद संख्या 1 ज्युनियर रिसर्च फेलो (JRF) 29 2 सिनियर रिसर्च फेलो (SRF) 17 3 रिसर्च असोसिएट (RA) …

Read more