( DTP Maharashtra )महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत 125 जागांसाठी भरती.

( DTP Maharashtra )महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत 125 जागांसाठी भरती

DTP Maharashtra 2023, DTP Maharashtra, DTP Recruitment, ( DTP Maharashtra )महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत 125 जागांसाठी भरती. महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत पुणे कोकण नागपूर नाशिक औरंगाबाद अमरावती विभागातील गट ड म्हणजेच शिपाई पदांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुरू झालेले आहेत …

Read more