सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्थेत 309 जागांसाठी भरती.

Sahakar Ayukta Bharti 2023 सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्थेत 309 जागांसाठी भरती. एकूण जागा – ३०९ वेतन/ मानधन  – दरमहा रु. 25500/- ते रु. 122800/- पर्यंत. पदाचे नाव व पदसंख्या पद क्र. पदाचे नाव पदसंख्या 1 सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 42 2 सहकारी अधिकारी श्रेणी-II …

Read more