राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत 2541 जागांसाठी भरती.

पण अनुभवाची अट

एक पद कंत्राटी स्वरूपाच्या कामासाठी असेल...

ऑनलाईन अर्ज सुरु झालेली तारीख

20 नोव्हेंबर 2023

ऑनलाईन अर्जाची शेवटची तारीख

१० डिसेंबर 2023

खालील पदांसाठी होणार भरती

Senior Technician (Transmission System) - 124 पदे

Technician 1 (Transmission System) - 200 पदे

खालील पदांसाठी होणार भरती

Technician 2 (Transmission System) - 314 पदे

Electrical Assistant (Transmission System)- 1903 पदे

Post No – 1 i) Candidates who have completed 2 years course under the scheme of Center of Excellence (Electrical Sector) sponsored by ITI/NCVT (Electrical) or NCTVT New Delhi ii) 6 years experience

Educational Qualiffications 

Post No – 2 Technician 1 (Transmission System) – i) Candidates who have completed 2 years course under the scheme of Center of Excellence (Electrical Sector) sponsored by ITI/NCVT (Electrical) or NCTVT New Delhi ii) 2 years experience

Post No – 3 Technician 2 (Transmission System) – i) Candidates who have completed 2 years course under the scheme of Center of Excellence (Electrical Sector) sponsored by ITI/NCVT (Electrical) or NCTVT New Delhi ii) 2 years experience

अशाच नवनवीन माहितीसाठी nokaribagha.com या वेबसाईट ला भेट द्या.