महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत 125 जागांसाठी भरती.

शिक्षणाची अट फक्त १० वि पास. 

१५००० ते ४७६००० मासिक पगार